โครงการพัฒนานักกีฬา
published : 25 Oct 16 12:52 PM https://www.ssat.or.th/?p=3892


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีโครงการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดทุกๆ ปี แยกแต่ละชนิดกีฬา เช่น

โครงการบูทแคมป์ รับนักกีฬาไปฝึกเล่นสกีและสโนว์บอร์ดเบื้องต้น

โครงการอบรมนักกีฬาโรลเลอร์สกีประจำปี เป็นต้น