ความพร้อมก่อนลงสนามแข่งวันนี้
published : 24 Nov 17 6:05 AM https://www.ssat.or.th/?p=890


ความพร้อมก่อนลงสนามแข่งวันนี้ ทีมชาติไทยเป็นที่สนใจของนานาประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะมาจากประเทศที่ไม่มีหิมะ แต่เราสร้างนักกีฬาจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยใช้ roller ski ก่อนซ้อมในสนามหิมะระหว่างช่วงฤดูกาล เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ…หวังว่าอนาคตทีมชาติไทยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในทุกๆด้านมากขึ้น…ปัจจุบันทีมชาติไทยมีขีดความสามารถและสามารถลงแข่งขันในระดับโลกแล้ว

We are ready for world cup challenge. Thailand National Team is witness by spectators since many people wonder how do we develop our team with a limited funding. We trained by using roller ski while off season then back to snow while season started also ealier on gracias.