ผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 5 Jan 19 7:13 PM https://www.ssat.or.th/?p=1389


ผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีภาระกิจหลักในการพัฒนากีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาในระดับ Olympic Games โดยสมาคมมีชนิดกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้ 

สหพันธ์ สกีนานาชาติ International Ski Federation (FIS) ประกอบด้วยชนิดกีฬา Ski Alpine, Ski Cross Country, Ski Freestyle, Ski Jump, Ski Nordic combine and Snowboard

สหพันธ์ สกีภูเขานานาชาติ International Ski Mountaineering Federation (ISMF) ประกอบด้วยชนิดกีฬา Ski Mountaineering

สหพันธ์ บอบสเลและสเกเลตันนานาชาติ International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) ประกอบด้วยกีฬา Bobsleigh และ Skeleton

สหพันธ์ ไบแอธลอนนานาชาติ International Biathlon Union (IBU) ประกอบด้วยกีฬา Biathlon

สหพันธ์ลูชนานาชาติ The International Luge Federation (FIL) ประกอบด้วย กีฬา Luge

ผลการดำเนินงานของสมาคมมีดังนี้

ผลงานสมาคม 2021
ผลงานสมาคม 2020
SSATReport2019
ผลงานสมาคม 2019
ผลงานสมาคม 2017-2018.pdf

 

ผลงานสมาคมย้อนหลังสามารถดูได้จากลิงค์นี้ : https://www.ssat.or.th/?p=1890