การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 Appi Kogen
published : 15 Feb 19 11:50 AM https://www.ssat.or.th/?p=2030
การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4
2020-02-26 - 2020-02-27
Thailand Snowsports Open #4
Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
Race ID Location Competition Time Events Gender Result
192 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - SB Giant Slalom หญิง Ladies 7-16 Year old Result
193 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - SB Giant Slalom ชาย Men 7-16 Year old Result
194 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - SB Giant Slalom หญิง Ladies Master Result
195 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - SB Giant Slalom ชาย Men Master Result
196 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - SB Giant Slalom หญิง Ladies Open Result
197 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - SB Giant Slalom ชาย Men Open Result
198 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Ski Giant Slalom หญิง Ladies 7-16 Year old Result
199 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Ski Giant Slalom ชาย Men 7-16 Year old Result
200 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Ski Giant Slalom หญิง Ladies Master Result
201 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Ski Giant Slalom ชาย Men Master Result
202 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Ski Giant Slalom หญิง Ladies Open Result
203 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Ski Giant Slalom ชาย Men Open Result
204 2020-02-27 12:00:00 Start List Ski Alpine - Overall Ranking ผสม Open Result
205 2020-02-27 12:00:00 Start List Snowboard - Overall Ranking ผสม Open Result

ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

ที่ 5/2562

เรื่อง การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4

ณ Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563

          ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขัน Thailand SnowSport Championship Open ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจากทั่วประเทศไทยได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและเป็นการพัฒนานักกีฬาให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่ถูกต้อง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดให้เป็นที่แพร่หลาย และเกิดความรักสามัคคีในหมู่ผู้เล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่แข่งขัน Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น

ดำเนินการโดย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาสกีแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ski Association of Japan) และ Appi Kogen รีสอร์ท

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท – รุ่น สกี สโนว์บอร์ด
ประเภทชาย ไม่จำกัดอายุ Yes Yes
ประเภทหญิง ไม่จำกัดอายุ Yes Yes
ประเภทเยาวชนชาย อายุ 7 -16 ปี Yes Yes
ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 7 -16 ปี Yes Yes
ประเภท Master ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป Yes Yes
ประเภท Master หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป Yes Yes

5. ตารางการแข่งขัน
วันพุธที่ 26 ก.พ. 63
08:30 น ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน รับทราบรายละเอียดการแข่งขันและรับเบอร์เสื้อ ณ ห้องประชุม
วันพฤกัสที่ 27 ก.พ. 63
             08:30 น รับทราบรายละเอียดการแข่งขันและรับเสื้อ ณ ห้องประชุม 
             09:00 น เริ่มการแข่งขัน
             16:00 น มอบรางวัล

6. ระเบียบการแข่งขัน
6.1 การลงทะเบียนแข่งขัน
6.1.1 เปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันประชุมผู้จัดการทีม หากสมัครหลังจากนั้น ทางผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับใบสมัครแข่งขัน
6.1.2 ผู้สมัครแข่งขันต้องลงนามยินยอมในเอกสาร “Participant Waiver Form” หรือเอกสารยินยอมรับความเสี่ยงจากการเข้าร่วมการแข่งขันหากเกิดอุบัติเหตุ หากผู้สมัครไม่กรอกเอกสารดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมทำการแข่งขันได้
6.1.3 ผู้แข่งขันที่อาสาเป็น Slip crew ต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ SSAT Race Registrar ก่อน
6.1.4 นักกีฬาทุกคนจำเป็นต้องให้ข้อมูลในแบบฟอร์มอย่างครบถ้วน
6.1.5 อายุของนักกีฬาให้นับตามปีปฏิทินของ FIS

6.2 กฎการแข่งขัน
6.2.1 นักกีฬาสามารถเลือกลงแข่งขันได้ว่าจะเป็นสกีหรือสโนว์บอร์ด
6.2.2 แต่ละทีมจะต้องมีผู้จัดการทีมเพียงคนเดียว และผู้จัดการทีมจะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดระหว่างผู้จัดและนักกีฬา
6.2.3 นักกีฬาจะต้องสวมหมวกก่อนเข้าพื้นที่แข่งขัน และตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สนามแข่งขัน
6.2.4 นักกีฬาไม่สามารถใส่อุปกรณ์หูฟังทั้งแบบสายและไร้สายในพื้นที่แข่งขัน
6.2.5 ผู้จัดการทีมมีหน้าที่กำกับดูแลนักกีฬาให้ประจำที่แข่งขันทั้งช่วงตรวจสนามและ ช่วยปล่อยตัวนักกีฬา
6.2.6 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องสวมใส่ Bib ตลอดเวลาที่อยู่ในสนาม
6.2.7 นักกีฬาที่ทำ BIB หายจะถูกปรับเงิน 500 บาท
6.2.8 นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทำการแข่งขันโดยไม่มี BIB
6.2.9 อุปกรณ์แข่งขัน

6.3 ขั้นตอนการปล่อยตัวนักกีฬาและขั้นตอนการแข่งขัน
6.3.1 หลังจากผ่านเส้นชัย นักกีฬาต้องลดความเร็วลง และออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
6.3.2 รันที่ 1 ลำดับการปล่อยตัว ตามลำดับตัวเลข BIB
6.3.3 รันที่ 2 ให้รอการจัดลำดับจากกรรมการและจะมีการแจ้งที่จุดปล่อยตัว
6.3.4 สนามจะมีการให้ลงสำรวจสนามได้ 15 นาทีก่อนปล่อยตัวแข่งขันและต้องใส่ BIB ตลอดเวลาที่ทำการสำรวจสนาม
6.3.5 นักกีฬาที่มาจุดออกตัวสาย ให้ไปออกตัวคนสุดท้ายของรุ่นและหากมาไม่ทัน ให้ถือว่าสละสิทธิ์แข่งขัน DNS

7. ผู้ตัดสิน
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดเตรียมผู้ตัดสินที่ได้รับรองโดยสมาคมฯ และ สหพันธ์กีฬาสกีโลกเท่านั้น
8. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันต้องมีบัตรประชาชนไทย หรือ Passport ไทย เท่านั้น
8.2 นักกีฬาต่างชาติที่ไม่มีบัตรประชาชนไทย หรือ Passport ไทย จะสามารถเข้าร่วมได้เมื่อได้รับเชิญจากสมาคมเท่านั้น
8.3 อายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน รุ่นไม่จำกัดอายุ อนุญาตให้ผู้ร่วมแข่งขันตั้งแต่อายุ 16 ถึง 75 ปี
8.4 อายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน รุ่น Under 16 อนุญาตให้ผู้ร่วมแข่งขันที่เกิดปี 2004 – 2013 เท่านั้น

9. อุปกรณ์แข่งขัน
9.1 อุปกรณ์สกี
9.1.1 รุ่น Open ชาย/หญิง ความยาวสกีตั้งแต่ 156cm ไปจนถึง 193cm Radius ไม่จำกัด
9.1.2 รุ่น U16 ชาย/หญิง ความยาวสกี 80cm – 165cm Radius ต่ำกว่า 20cm
9.1.3 ไม้ Pole มาตรฐานทั่วไปสำหรับสกี
9.1.4 รองเท้าสกีทั่วไปหรือรองเท้าสกีสำหรับแข่งขัน ไม่จำกัด
9.2 อุปกรณ์ Snowboard
9.2.1 รุ่น Open ชาย/หญิง ความยาวตั้งแต่ 130cm ไปจนถึง 190cm Radius ไม่จำกัด
9.2.2 รุ่น U16 ชาย/หญิง ความยาว 80cm – 155cm
9.2.3 รองเท้าสโนว์บอร์ดทั่วไปหรือสำหรับแข่งขัน ไม่จำกัด
9.3 หมวกกันกระแทก ผู้แข่งขันทั้ง 2 ประเภทจะต้องสวมใส่หมวกกันกระแทกทุกครั้ง

10. การสมัครแข่งขัน
10.1 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ตามรุ่นของตัวเอง
10.2 ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 300 บาท ลงได้ทุกประเภท
10.3 ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/vjJ1ji9tsHQ5QNmi8
10.4 โอนเงินเป็นค่าสมัครแข่งขันได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 020-3-59203-5
10.5 หากนักกีฬาที่ลงชื่อสมัครแข่งขันแล้วไม่มาทำการแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานอันควร สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด มีสิทธิ์ลงโทษโดยนักกีฬาให้ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันในรายการแข่งขันที่สมาคมรับรองเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการแข่งขัน
10.6 กรณีเกิดอุบัติ ทางสมาคมจะมีให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง นักกีฬาจะต้องมีประกันอุบัติมาแสดงก่อนเริ่มทำการแข่งขัน หรือ ลงชื่อยินยอมรับเงื่อนไข “หากต้องมีการรักษาตัวต่อที่ โรงพยาบาล ผู้สมัครแข่งขันยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง”
10.7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบิร์ด จิติศักดิ์ line id : jitisakbird และขอความร่วมมือจากนักกีฬาทุกท่านและทุกชมรม กรุณาสมัครเข้าแข่งขันตามวัน – เวลาที่กำหนด

11. รางวัลแข่งขัน
รางวัลการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล บนเวที
ชนะเลิศอันดับที่ 4 – 6 ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ บนเวที
ทุกคนที่สามารถจบการแข่งขันได้จะได้รับเหรียญ Finisher
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการแข่งขัน

ประกาศชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Snowsports Open 4v005 

 

Share Drive

https://drive.google.com/open?id=1S6E3WEfpa7nBsqr7-98aYof4Rq01yRx1