การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด

มาสรุปให้ฟังง่ายๆ ก่อนว่า ทำไมจึงต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด? ตอบ: นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่ง ต้องเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเท่านั้น (*** ต้องขึ้นทะเบียนล่วงหน้า 6 เดือนก่อนถึงการแข่งขัน ***) นักกีฬาสามารถขอขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองโดยตรงที่สมาคมกีฬาจังหวัดได้ แต่โดยมาก การมีชมรมเป็นผู้ดำเนินการให้จะทำให้การดำเนินการราบรื่นกว่า เพราะจะมีการกรอกข้อมูลและติดตามข้อมูล ต่างๆ ที่ต้องประสานและติดตามต่อเนื่องอีกหลายเรื่อง  แล้วจะจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัดไปทำไม? ตอบ: ก็เพราะผู้ที่มีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คือ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีหน้าที่ดูแลทุกชนิดกีฬา จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยดูแล ติดตาม และสนับสนุนนักกีฬา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาจังหวัดมีไม่เพียงพอ สมาคมกีฬาจังหวัดส่วนมากจึงทำงานร่วมกับชมรมกีฬาประจำจังหวัดในแต่ละชนิดกีฬา และให้อำนาจชมรมกีฬาแต่ละชมรมไปบริหารจัดการกันเอง พอถึงเวลาส่งแข่งขัน ชมรมกีฬาจึงมีหน้าที่สำคัญคือ คันตัวนักกีฬาเพื่อเสนอชื่อต่อสมาคมกีฬาจังหวัด และในกรณีที่จังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชมรมกีฬาก็จะมีหน้าที่เพิ่มเติมคือ เป็นผู้ประสานงานดูและการจัดการแข่งขันอีกด้วย ชมรมนี้จะมีหน้าที่ดังนี้ 1. เป็นผู้จัดเตรียมและยื่นเอกสาร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 2. พิจารณารายชื่อนักกีฬาส่งแข่งขัน ตามโควต้าร์ที่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมอบให้ 3. พิจารณาจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาโดยของบประมาณจากทางจังหวัดมาบริหารจัดการ 4. กรณีจังหวัดได้เป็นเจ้าภาพ ชมรมกีฬานั้นๆ ก็จะมีหน้าที่ประสานงานจัดการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ 4. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือ กกท จังหวัด หากมีจัดกิจกรรมหรือมีการสนับสนุนใดๆ ก็จะประสานผ่านทางชมรมเป็นหลัก 5. … Continue reading การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด