ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Kiroro, Japan
published : 24 Sep 19 6:06 PM https://www.ssat.or.th/?p=2163


ประกาศยกเลิก อันเนื่องมาจากทางผู้ว่าของจังหวัด Hokkaido ได้ประกาศ state of emergency ส่งผลให้ทางสมาคมไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/28/national/hokkaido-emergency-coronavirus/#.XloyDKgzaMo