ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018
published : 16 May 17 7:46 AM https://www.ssat.or.th/?p=549

ประกาศสมาคม กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ตามที่ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเป็นสมาคมกีฬา
ที่ดำเนินกิจกรรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในนามของชาติหรือประเทศไทยนั้น
เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 13) เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเสนอต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ เมืองพย๊องชัง ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดในเอกสาร “SELECTION CRITERIA FOR THAILAND’S NATIONAL TEAM ATHLETE” แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย


SSAT Criteria National Team FIS(THA)final Olympic 2018

29 Jun 2019 ประกาศ 3/2562 รายชื่อนักกีฬา Ski Alpine ทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ FIS Race เพื่อ Qualify Winter YOG ที่ New Zealand
29 Jun 2019 ประกาศ 2/2562 เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562
29 Jun 2019 Bootcamp#3 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 วันที่ 15-21 ธันวาคม 2562
01 May 2019 ประกาศรับสมัครนักกีฬาปีเกิด 2002-2003 โครงการเตรียมนักกีฬา Winter Youth Olympic Games 2020
08 Oct 2018 Bootcamp#2 ประกาศโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
08 Oct 2018 ประกาศคัดเลือกนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19
08 Oct 2018 รับสมัครนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เข้าทำการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเอเชีย ฤดูหนาว ครั้งที่ 1
08 Oct 2018 ประกาศ การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดชุมพร
20 Jul 2018 ประกาศ การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ราชมังคลา
01 Aug 2017 ประกาศ ๓/๒๕๖๐ผลการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ ๑
14 Jul 2017 ประกาศ ๒/๒๕๖๐ การคัดเลือกนักกีฬาที่สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘
02 Jul 2017 Bootcamp#1 SSAT BOOT CAMP 2017
16 May 2017 ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018