28 Mar 2023 โรลเลอร์สกี บันไดขั้นแรกต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาฤดูหนาว | เกาะสนามข่าวเช้า l 28 มี.ค. 66 | T Sports 7
28 Mar 2023 ดาวรุ่งเชียงใหม่ คว้าทอง โรลเลอร์สกี “เยาวชนแห่งชาติ” | ลุยสนามข่าวเย็น | 27 มี.ค. 66 | T Sports 7
28 Mar 2023 ข่าวกีฬา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ข่าวเที่ยง วันที่ 25 มีนาคม 2566 #NBT2HD
28 Mar 2023 “โรลเลอร์สกี” กีฬามาแรงของเยาวชน Thai PBS
01 Mar 2022 2569 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (มีนา)
19 Feb 2022 2568 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 จังหวัดชลบุรี (มีนา)
01 Feb 2022 2567 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรี (21 – 31 มีนาคม 2024)
31 Jan 2022 2566 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 จังหวัด นครสวรรค์ (11 – 20 มีนาคม 66)
19 Jan 2022 2565 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (29 กค – 10 สค 65)
09 Jul 2019 ประกาศชนิดกีฬา โรลเลอร์สกีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จ. ตราด ช้างขาวเกมส์
24 Mar 2019 จัดการแข่งขันโรลเลอร์สกี ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด
10 Oct 2015 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ