ทำเนียบนักกีฬา Winter Olympics
published : 12 May 23 11:15 PM https://www.ssat.or.th/?p=4260
Year Sport Name
Olympics Winter 2022 Cross Country มรรค จันเหลือง Mark Chanloung (Born 1995)
    คาเรน จันเหลือง Karen Chanloung (Born 1996)
  Alpine Ski นิโคล่า สุเทพ ซาโนน Nicolar Zanon (Born 1996)
    มิดา ฟ้า ใจมั่น MIDA FAH JAIMAN (Born 2002)
Youth Olympics Winter 2020 Cross Country สราวุฒิ เกิดสิน Sarawut Koedsin (Born 2003)
    ดวงกมล หีดชนา Duangkamon Hitchana (Born 2003)
  Alpine Ski ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ Natthawut Hiranrut (Born 2003)
    ณิชกานต์ จินุพันธุ์ Nichakan Chinupan (Born 2003)
Olympics Winter 2018 Cross Country มรรค จันเหลือง Mark Chanloung (Born 1995)
    คาเรน จันเหลือง Karen Chanloung (Born 1996)
  Alpine Ski นิโคล่า สุเทพ ซาโนน Nicolar Zanon (Born 1996)
    อาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล Alexia Arisarah Schenkel (Born 1996)
2016 จัดตั้งสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand establish
Olympics Winter 2014 Alpine Ski คเณศ สุจริตกุล Kanes Sucharitakul (Born 1992)
    วาเนสซา เมย์ Vanessa-Mae (Born 1978)
Olympics Winter 2002 – 2006 Cross Country ประวัติ นาควัชระ Prawat Nagvajara (born 1958)