การแข่งขัน
- รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร (รายชื่อ)
- เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19
- เรื่องรับสมัครนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เข้าทำการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเอเชีย ฤดูหนาว ครั้งที่ 1
- ประกาศ การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดชุมพร
- งานแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยครัั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร
- ประชุมจัดแข่งชุมพรครั้งที่ 2
- ประกาศคัดตัวจากสหพันธ์กีฬาสกีสำหรับ LAUSANNE 2020 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES
- การแข่งขัน Roller Ski ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2561
- นักกีฬาไทยในโอลิมปิกฤดูหนาว
- ประกาศ การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ราชมังคลา
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562
published : 14 Nov 18 11:40 PM

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 6/2562
ณ ชิกะโคเกง จัวหวัดนางาโน ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 22-25/1/2562 ( 2019 )

Continue reading “โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562”

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
published : 31 Oct 18 10:16 AM

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

อายุ: 64 ปี

วาระดำรงตำแหน่ง:  7 กันยายน 2559 – 7 กันยายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

– ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
– ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
– ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University of Oxford, U.K.
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
– ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
– กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
– 2557 – 2561   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
– 2552 – 2555   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
– 2551 – 2552   ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– 2549 – 2551   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562
published : 24 Oct 18 2:26 PM

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 5/2562
ณ โมเตโรซา สกี รีสอร์ท เกโซเน ประเทศอิตาลี
ในวันที่ 11-14/1/2562 ( 2019 )

Continue reading “โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562”

ประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาที่ Winter Universiade 2019 รัสเซีย
published : 11 Oct 18 11:20 AM

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดได้รับมอบหมายจาก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา (คุณภูวดล) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นในวันที่  2 – 12 มีนาคม 2019 ณ เมืองครัชโนยาส ประเทศรัสเซีย https://krsk2019.ru/en

Continue reading “ประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาที่ Winter Universiade 2019 รัสเซีย”

รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร (รายชื่อ)
published : 10 Oct 18 1:14 PM

ติดตามรายชื่อ ลำดับออกตัว และผลการแข่งขัน ของการแข่งขัน รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม ได้ที่นี่

Continue reading “รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร (รายชื่อ)”

โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
published : 8 Oct 18 1:13 AM

ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ที่ 9/2561
เรื่อง โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
วันที่ 9-15 มีนาคม 2562 คิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น
************************************

ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและ สโนบอร์ดครั้งที่ 2 ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยและคิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น Continue reading “โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2”

Last update
14 Nov 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562
12 Nov 2018 การแข่งขัน Thailand Open ครั้งที่ 2 (Kiroro) 16 มีนาคม 2562
31 Oct 2018 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
24 Oct 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562
11 Oct 2018 ประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาที่ Winter Universiade 2019 รัสเซีย
10 Oct 2018 รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร (รายชื่อ)
08 Oct 2018 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
08 Oct 2018 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19
08 Oct 2018 เรื่องรับสมัครนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เข้าทำการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเอเชีย ฤดูหนาว ครั้งที่ 1
08 Oct 2018 ประกาศ การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดชุมพร
07 Oct 2018 งานแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยครัั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร
04 Oct 2018 ประชุมจัดแข่งชุมพรครั้งที่ 2
30 Sep 2018 อบรมผู้ตัดสินโรลเลอร์สกี Level 1 ปี 2018 การกีฬาแห่งประเทศไทย
25 Sep 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
17 Sep 2018 ประกาศคัดตัวจากสหพันธ์กีฬาสกีสำหรับ LAUSANNE 2020 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES
16 Sep 2018 กีฬาโรลเลอร์สกีลงหนังสือพิมพ์ที่ Norway
04 Sep 2018 รายงานการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561
15 Aug 2018 คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
13 Aug 2018 การแข่งขัน Roller Ski ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2561
01 Aug 2018 เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 2018 สมาคมฯ

1 day ago

Ski and Snowboard Association of Thailand

Krasnoyarsk 2019 Winter Universiade
Barnaul hosted a leg of the Winter Universiade 2019 Flame🔥
December 11, the next stage of the relay will be held in Novosibirsk❄️

#RealWinter #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Ski and Snowboard Association of Thailand

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงาน บูธแคม 2019 และ ไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3 สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 งาน โดยมีที่พักพร้อมอาหาร
อ่านรายละเอียดได้ด้านล่าง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการบูธแคม 2019 และ การแข่งขัน งานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3

ตารางโครงการบูธแคม 2019 และ งานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3
-วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 น. รวมตัวที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
-วันที่ 10 มีนาคม 2562 โครงการบูธแคม 2019
-วันที่ 11 มีนาคม 2562 โครงการบูธแคม 2019
-วันที่ 12 มีนาคม 2562 โครงการบูธแคม 2019
-วันที่ 13 มีนาคม 2562 โครงการบูธแคม 2019
-วันที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการบูธแคม 2019
-วันที่ 15 มีนาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการบูธแคม 2019 , เริ่มงานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3
-วันที่ 16 มีนาคม 2562 งานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3
-วันที่ 17 มีนาคม 2562 วันสิ้นสุดงานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3 เวลา 17:00 น.ออกเดินทางกลับ รถมาส่งถึงที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

การเดินทาง
- วันเริ่มโครงการ: วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. รวมตัวที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
- วันสิ้นสุดโครงการบูธแคม 2019 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. รถมาส่งถึงท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
- วันสิ้นสุดโครงการบูธแคม 2019 และงานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. รถมาส่งถึงที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

ค่าใช้จ่าย:

ราคาแบบโครงการบูธแคม 2019 เท่านั้น. ที่พัก 6 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ เยาวชน 1 ท่าน , ผู้ปกครอง 1 ท่าน
เยาวชน 1 ท่าน 46,200 บาท
ผู้ปกครอง 1 ท่าน 36,200 บาท
รวมเป็นเงิน 82,400 บาท
------------------------
ราคาแบบโครงการบูธแคม 2019 เท่านั้น. ที่พัก 6 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ เยาวชน 1 ท่าน , ผู้ปกครอง 2 ท่าน
เยาวชน 1 ท่าน 42,500 บาท
ผู้ปกครอง 2 ท่าน 65,000 บาท
รวมเป็นเงิน 107,500 บาท
------------------------
ราคาแบบโครงการบูธแคม 2019 และ งานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3 ที่พัก 8 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ เยาวชน 1 ท่าน , ผู้ปกครอง 1 ท่าน
เยาวชน 1 ท่าน 61,600 บาท
ผู้ปกครอง 1 ท่าน 48,300 บาท
รวมที่พักพร้อมอาหาร 109,900 บาท
**รถส่งถึงที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะวันที่ 17 มีนาคม ออก เวลา 17:00 น. ราคา 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 112,300 บาท
------------------------
ราคาแบบโครงการบูธแคม 2019 และ งานไทยแลนด์ สโนสปอร์ต โอเพน ครั้งที่ 3 ที่พัก 8 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ เยาวชน 1 ท่าน , ผู้ปกครอง 2 ท่าน
เยาวชน 1 ท่าน 56,668 บาท
ผู้ปกครอง 2 ท่าน 86,668 บาท
รวมที่พักพร้อมอาหาร 143,336 บาท
**รถส่งถึงที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะวันที่ 17 มีนาคม ออก เวลา 17:00 น. ราคา 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน 143,336 บาท
------------------------

(*เยาวชนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย โดยมีผู้ปกครอง 1 ท่านต่อเยาวชน 1-2 ท่าน)

ค่าใช้จ่ายรวม
–ค่าเดินทางไปกลับ คิโรโระ–ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
–ที่พัก 6 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ
–ค่าผู้ฝึกสอนจากสมาคม 9-14 มีนาคม 2562 และค่าประกันเดินทาง (สำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง)
–ค่าร่วมการแข่งขัน ฟรี

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
–ตั๋วเครื่องบิน ทางสมาคมกีฬาสกีฯจัดการหาตั๋วราคาพิเศษให้จากสายการบินแอร์เอเชีย ในราคา 17,000 บาท (ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
–อาหารระหว่างการเดินทาง วันแรกและวันสุดท้าย
–ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากการปฏิบัตินอกเหนือกฏของสนามฝึกซ้อม
–ค่าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย
–ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รายละเอียดงาน

Thailand SnowSport Open #3

ณ คิโรโระ สกีรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขันวัดทักษะการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด

ขอเชิญชวนนักสกี
นักสโนว์บอร์ดชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมงานแข่งขันของสมาคมฯ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

08:30 น ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน รับทราบรายละเอียดการแข่งขันและรับเบอร์เสื้อ ณ ห้อง Maple ชั้น2 อาคาร Mountain Center

17:00 น เริ่มพิธีปิดงาน และมอบรางวัล ณ ห้อง Maple ชั้น2 อาคาร Mountain Center

รุ่นการแข่งขันสกีและสโนว์บอร์ด
1.ประเภทสกีชาย ไม่จำกัดอายุ
2.ประเภทสกีหญิง ไม่จำกัดอายุ
3.ประเภทสโนว์บอร์ดชาย ไม่จำกัดอายุ
4.ประเภทสโนว์บอร์ดหญิง ไม่จำกัดอายุ
5.ประเภทสกีเยาวชน อายุ 7 -16 ปี
6.ประเภทสโนว์บอร์ดเยาวชน อายุ 7-16 ปี

รางวัลสำหรับการแข่งขัน
1.ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินสด 8000 บาท
2.รองชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินสด 6000 บาท
3.ลำดับที่ 3 ถ้วยรางวัลและเงินสด 4000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- มีระดับความสามารถเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ในเส้นทางสกีแดง/สีน้ำเงิน
- ต้องมีบัตรขึ้นลิฟท์ของ คิโรโระ รีสอร์ท แบบเต็มวัน ในวันที่ 16 มีนาคม 2562

เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 .

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5pPRAlTwDJl48YpOhIaWUScmlTjLrO3ocOEl9WozwCgLjw/

SSAT BOOT CAMP 2019

โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2

วันที่ 9-15 มีนาคม 2562 ที่คิโรโระ รีสอร์ท
จ.ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาสกีและ
สโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยและคิโรโระ รีสอร์ท
โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือ มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าได้เข้าถึงกีฬาดังกล่าว สร้างพื้นฐานกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด

*ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
goo.gl/forms/P07xoctNIgIjYZZ52

*รายละเอียดโครงการ
www.ssat.or.th/…/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%…/
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Ski and Snowboard Association of Thailand

www.facebook.com/publicski/videos/900043006846617/

퍼블릭스키
Ted Ligety의 #GS Slow Motion

-the source of the video
youtu.be/HuWb_ysvTpQ
... See MoreSee Less

View on Facebook