ประกาศคัดตัวจากสหพันธ์กีฬาสกีสำหรับ LAUSANNE 2020 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES
published : 17 Sep 18 9:18 AM

นักกีฬาที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันต้องเกิดปี ค.ศ. 2002 – 2004 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2002 จนถึง 31 ธันวาคม 2004

เริ่มเก็บคะแนน Qualify ตั้งแต่วันที่ 1 กค. 2018 – 8 ธค. 2019

ผู้ที่สนใจ โปรดอ่านเงื่อนไขการผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่ WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES  ตามลิงค์ด้านล่างนี้

กฎในการ Qualify Alpine Ski สำหรับ Lausanne 2020

กฎในการ Qualify Cross Country Ski สำหรับ Lausanne 2020

กฎในการ Qualify Snowboard สำหรับ Lausanne 2020

กีฬาโรลเลอร์สกีลงหนังสือพิมพ์ที่ Norway
published : 16 Sep 18 12:50 PM

กีฬา Roller ski พัฒนามาจากสกีที่เล่นบนหิมะ เติบโตขึ้นอย่างเร็ว ด้วยเพราะกีฬาชนิด นี้สามารถบริหารได้ทุกส่วนของร่างกาย เหมือนการว่ายน้ำ
จังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจาก สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นอย่างมาก เพราะทางสมาคมได้ ค้นหา บุคลที่นำสกีเข้ามาในประเทศไทยคนแรก พบว่า Mr. Karl Fred Kristensen ได้สกีจากเชียงรายมาพัทยา รวม 1000 กม. ในเวลา 12 วัน นำเงินช่วยโรงเรียนยากจน ในปี 2013
นำร่องโดยโรงเรียนไทยรัฐ 78 (สามัคคีชัย) มีสมาชิกในชมรม 25 คน เด็กทำผลงาน การแข่งขัน roller ski ชิงแชมป์ประเทศไทย Continue reading “กีฬาโรลเลอร์สกีลงหนังสือพิมพ์ที่ Norway”

รายงานการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561
published : 4 Sep 18 10:25 PM

รายงานการอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561

Continue reading “รายงานการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561”

คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 15 Aug 18 7:07 AM

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of Thailand: SSAT) ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2560 – 2563
Continue reading “คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย”

การแข่งขัน Roller Ski ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2561
published : 13 Aug 18 6:01 PM

การแข่งขัน Roller Ski ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2561
ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2561
การแข่งขันแบ่งเป็น 4 รุ่น ชาย/หญิง ดังต่อไปนี้
– รุ่น Junior ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี (เกิดหลังปี พ.ศ. 2551)
– รุ่น Junior ชาย/หญิง อายุ 10-14 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551)
– รุ่น Senior ชาย/หญิง อายุ 14-20 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2546)
– รุ่น ประชาชน ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี พ.ศ. 2539)
Continue reading “การแข่งขัน Roller Ski ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2561”

เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 2018 สมาคมฯ
published : 1 Aug 18 9:47 AM

เรียน    คณะกรรมการสมาคม/สมาชิกสามัญ
เนื่องจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนังสือปฏิเสธการรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเนื่องมาจาก มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ มีการขอแก้ไขข้อบังคับข้อที่ ๒๔ ว่า “กรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยปีละสิบสองครั้ง” นั้น Continue reading “เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 2018 สมาคมฯ”

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia
published : 1 Aug 18 8:29 AM

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ ที่ Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งระเทศไทยร่วมกับกรมพลศึกษาจัดให้มีการอบรม
หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. ณ Mount Buller, เมือง Melbourne, Victoria ประเทศ Australia
Continue reading “โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia”

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
published : 25 Jul 18 1:30 AM

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 4/2562
ณ คิโรโระ รีสอร์ท จังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 11-14/3/2562 ( 2019 )

สโนว์บอร์ด ระดับการสอน 1
วันที่ 11/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 12/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 13/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 14/3/2562 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

สกี ระดับการสอน 1
วันที่ 11/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 12/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 13/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 14/3/2562 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ
Continue reading “โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562”

ห้องข่าว
- กีฬาโรลเลอร์สกีลงหนังสือพิมพ์ที่ Norway
- รายงานการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561
- การแข่งขัน Roller Ski ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2561
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
- วันที่20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- นายกแถลงข่าวหลังทราบผล Quota Winter Olympic Game จาก สหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ
- ขอเชิญชวนนักกีฬาทุกท่านขึ้นทะเบียนนักแข่งกับ FIS
- ทีมชาติไทยไปโอลิมปิกฤดูหนาว 2018
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2/2561
- ประเภทของสกี
- ประกาศ ๓/๒๕๖๐ผลการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ ๑
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระหว่าง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- SSAT BOOT CAMP 2017
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
- ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018
- สรุปผลการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว
- ผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
- รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 8

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดให้มีการคัดตัวนักกีฬาโรลเลอร์สกี ชาย 6 คน หญิง 6 คน ไปแข่งสกีครอสคันทรีบนหิมะในรายการ 1ST WINTER CHILDREN OF ASIA INTERNATIONAL SPORTS GAMES ณ. เมือง Sakhalin Oblast สหพันธรัฐรัสเซีย

คุณสมบัติ:
- ชาย/หญิง เกิดระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545 - 31 ธันวาคม 2546
- ศึกษาอยู่ในประเทศไทย (ใช้ใบรับรองจากโรงเรียน)

นักกีฬาทุกประเภทที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถยืมอุปกรณ์ จากสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยไปทำการฝึกฝน และเข้ารับการคัดตัวได้ที่สนามแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย ณ.หาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 นี้

สมัครแข่งขันได้ที่ Link ด้านล่างนี้
หลังจากกรอกข้อมูลหมดแล้ว สามารถ copy link ไว้เพื่อมาแก้ไขในภายหลังได้
goo.gl/forms/JO0pXbqgP9pJQVAa2

ลิงค์งานแข่งที่รัสเซีย
en.cagic.org/games/sakhalin_2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Ski and Snowboard Association of Thailand

ดีมากครับแต่ขอเครื่องบินใหม่นะครับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินไปซัปโปโร เป็น 10เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 2ธันวาคม 2018

ตารางบิน ธค. เดือนมีค. 2019

บินทุกวัน
TG670 BKK23:55 → Sapporo08:20
TG671 /Sapporo10:00 → BKK15:50

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น (เริ่มบิน 2ธค.)
TG680(อังคาร พฤหัส อาทิตย์)
BKK 08:00 → Sapporo 16:25
TG681(อังคาร พฤหัส อาทิตย์)
Sapporo 18:00 → BKK23:50

หน้าหนาวไปเที่ยวซัปโปโรไม่ยากแล้ว
ใครจะมาหน้าหนาวนี้บ้าง

รายงานตัวหน่อย
กดคอมเมนต์ คิดตามเราบ่อยๆ
เวลามีเหตุฉุกเฉิน
เราจะได้แบ่งปันข่าวคราวกัน

จาก
แอดมินสะมุโตะ
ฮอกไกโดแหนคลับ

#ฮอกไกโดแฟนคลับ #บินตรงซัปโปโร #กรุงเทพซัปโปโร
... See MoreSee Less

View on Facebook