เกี่ยวกับเรา

สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักสำหรับคนไทยมากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้างนักกีฬาสู่สนามการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และคุณวราห์ สุจริตกุล ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้และพร้อมเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ผู้สนับสนุนของสมาคม