ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018
published : 16 May 17 7:46 AM

ประกาศสมาคม กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ ประเทศเกาหลีใต้ Continue reading “ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018”

Freestyle skiing
published : 20 Apr 17 9:08 AM

Freestyle skiing is an artistic competition performing aerial acrobatics while freely gliding down a slope, and because of its diversified nature, an analogy is often drawn with a circus on the snow. Unlike Alpine Skiing where athletes compete for speed, Freestyle Skiing characteristically allows athletes to compete in aerial skills such as back flips and twists. The Olympic Winter Games include 10 freestyle skiing events: Moguls, Aerials, Ski Halfpipe, Ski Cross, and Ski Slopestyle. Continue reading “Freestyle skiing”