ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018

ประกาศสมาคม กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ ประเทศเกาหลีใต้ Continue reading “ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018”

Snowboard

Snowboard is a sport that uses a board attached to rider’s feet to speed down a slope. Snowboard was first developed as a sport in the United States in the 1960s. It was officially adopted as a formal discipline at the Nagano 1998 Olympic Winter Games. Snowboard at the Olympic Games presents a total of 10 individual events:
Parallel Giant Slalom(men and women), Halfpipe(men and women), Snowboard Cross(men and women), Big Air(men and women; newly added for PyeongChang2018) and Slopestyle(men and women) Continue reading “Snowboard”