แบบประเมินโครงการ Bootcamp 2017

แบบประเมินโครงการบูทแคมป์ 2017 ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2017

โครงการบูทแคมป์เป็นโครงการพิเศษของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับเมือง Hikashikawa ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย ผู้ที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง จนนำไปสู่การเป็นนักกีฬาของสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดในอนาคต

แบบประเมินของสมาคมจะเป็นในรูปแบบ Online โดยข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับซึ่งจะใช้สำหรับเป็นงานพัฒนาภายในสมาคมต่อไป

การกรอกข้อมูลแบบไม่ประสงค์ออกนามสามารถกระทำได้ แต่ข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีผลต่อการประเมินโครงการเนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูล

หากท่านยอมรับในเงื่อนไขเบื้องต้นแล้ว สามารถกดปุ่ม "Next Step" เพื่อเริ่มการประเมินได้ทันที

SSAT Bootcamp 2017 Evaluation Form

SSAT bootcamp is a special project of Ski and Snowboard association of Thailand cooperate with HIGASHIKAWA TOWN HOKKAIDO Japan to develop youth Thai athletes who interest in snow sport to have an opportunity to learn in proper way and get a chance to become Future athlete of SSAT.

This evaluation is Online form and all information will keep for internal use  only to develop this project for good.

Anonymous data fill in are allow but the information may not very useful cause of unidentified source.

If you agree above terms you can start by click "Next Step" below