กีฬา Sports
published : 5 Oct 15 11:20 PM https://www.ssat.or.th/?p=3651


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดกับกีฬาฤดูหนาว

การจัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ซึ่งสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกถึง 5 สหพันธ์กีฬา อันได้แก่
Snow Sport
FIS กีฬา สกีอัลไพน์ สกีครอสคันทรี
IBU กีฬา Biathlon
ISMF กีฬา Ski Mountaineering

Slide Sports
IBSF กีฬา bobsleigh, skeleton
FIL กีฬา Luge