คณะกรรมการสมาคม Board of Director
published : 10 Oct 15 2:40 PM https://www.ssat.or.th/?p=3684


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of Thailand: SSAT) ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ปีดำรงตำแหน่ง Year นายกสมาคม President เลขาธิการ Secretary General  คณะกรรมการ Committee
2563 – 2567 (2020-2024) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายสืบ ธาราสิริ Name List
2559 – 2563 (2018-2020) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายสืบ ธาราสิริ Name List
2559 – 2561 (2016-2018) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ Name List