โภชนาการนักกีฬา
published : 1 Apr 16 12:01 PM https://www.ssat.or.th/?p=4432


โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 1/8

โภชนาการการกีฬา-ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ อาหารและโภชนาการถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคนในทุกเพศวัย เพราะร่างกายต้องการสารอาหารนับร้อยชนิดไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายและยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาการอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายชั่วชีวิต

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-หลักสำคัญของอาหาร ตอนที่ 2/8

อาหารและโภชนาการ การที่นักกีฬาจะได้มาซึ่งความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานั้นจะต้องประกอบด้วย การฝึกซ้อมมาอย่างดี ในระยะเวลานานเพียงพอที่จะทำให้เกิดความชำนาญ และเกิดสมรรถภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ตอนที่ 3/8

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานที่ดีแก่ร่างกายและมีราคาถูก ร่างกายจะเก็บคาร์โบไฮเดรตไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) โดยเก็บสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ไขมัน (Fat) ตอนที่ 4/8

ไขมัน (Fat) สำหรับนักกีฬาในการบริโภคไขมันควรมีการจำกัดปริมาณไขมันที่บริโภค ทั้งนี้ เพราะไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง สูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เท่ากัน คือ 1 กรัมของไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ส่วนคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้เพียง 4 กิโลแคลอรีเท่านั้น นอกจากนี้ไขมันยังเป็นตัวที่ทำให้อาหารอร่อยและใช้ในการประกอบอาหารหลายชนิด

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-โปรตีน (Protein) ตอนที่ 5/8

โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก เลือด เซลล์ต่าง ๆ รวมถึงฮอร์โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของร่างกาย และจากการศึกษาพบว่านักกีฬามีความต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้น

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-เกลือแร่และวิตามิน (Vitamins and Minerals) ตอนที่ 6/8

เกลือแร่และวิตามิน(Vitamins and Minerals) นักกีฬาที่บริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่บริโภคอาหารหลากหลายชนิด ผลัดเปลี่ยนกัน กินผักและผลไม้เป็นประจำ จะได้รับเกลือแร่และวิตามินอย่างพอเพียงกับความต้องการของร่างกายแล้วไม่จำเป็นต้องกินวิตามินและเกลือแร่เสริมอีก

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-น้ำ(Water) ตอนที่ 7/8

น้ำ  (Water) น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายในการนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบของน้ำย่อย ฮอร์โมน และสารอื่น ๆ ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย และช่วยนำของเสียและความร้อนออกจากเซลล์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำให้เสียเหงื่อ ในเหงื่อจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 90 และที่เหลือเป็นเกลือแร่

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ใยอาหาร (Dietary Fiber) ตอนที่ 8/8

ใยอาหาร (Dietary Fiber) ใยอาหารมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารในการย่อย และการดูดซึมอาหาร โดยเฉพาะช่วยให้น้ำตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ ซึ่งน้ำตาลในกระแสเลือดนี้ร่างกายจะนำไปเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงาน

https://www.sportdream.in.th/category/nutrition/

 

สารอาหารที่จำเป็นต่อผู้ออกกำลังกาย | EP.31 | ULTIMATE ATHLETE 

อาหารเสริมสําหรับผู้ออกกําลังกาย | EP.40 | ULTIMATE ATHLETE

อาหารเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดี | EP.38 | ULTIMATE ATHLETE

อาหารขณะที่ออกกำลังกายฝึกซ้อม | EP.37 | ULTIMATE ATHLETE

อาหารก่อนออกกำลังกายสำหรับนักกีฬา | EP.36 | ULTIMATE ATHLETE 

สารอาหารขณะออกกำลังกาย | EP.34 | ULTIMATE ATHLETE