การยืดเหยียดกล้างเนื้อและการนวดคลายเส้น
published : 1 Jun 16 11:42 AM https://www.ssat.or.th/?p=4418


“ยืดกล้ามเนื้อ” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)เป็นสิ่งจำเป็นในการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาให้เกิดมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการเคลื่นไหว เพราะจะช่วยให้เอ็นข้อต่อและเส้นใยกล้ามเนื้อ ที่ได้รับการยืดเหยียดมีความยาวและมุมการเคลื่อนไหวที่ดี  ทำให้สามารถช่วยป้องกันการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว เราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในช่วงการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ซึ่งอาจจะใช้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนที่ (Dynamic stretching) และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) ใช้การยืดเหยียดแบบค้างอยู่กับที่ (Static stretching) ดังนั้น ก่อนจะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทุกครั้ง เราจึงควรทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

https://newtonemclinic.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD_stretching-exercise/

 

การ Warm up และ Cooldown | EP.1 | ULTIMATE ATHLETE

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ | EP.2 | ULTIMATE ATHLETE

สมรรถภาพทางกายที่จำเป็นของนักกีฬา | EP.3 | ULTIMATE ATHLETE

 

ชนิดและประเภทความแข็งแรงกล้ามเนื้อ | EP.4 | ULTIMATE ATHLETE

 

ความสำคัญของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว | EP.5 | ULTIMATE ATHLETE

 

https://www.facebook.com/watch/109904694711591/1697947573932276/

 

http://www.idoctorhouse.com/library/physiology-muscle/