ความมั่นใจของนักกีฬาเป็นตัวบ่งบอกชัยชนะ
published : 1 Aug 16 12:24 PM https://www.ssat.or.th/?p=4435


จิตวิทยาการกีฬา คือ นักกีฬามีความรู้สึกอยากเอาชนะ อยากพัฒนา อยากสร้างสถิติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นักกีฬาที่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ในตัวตลอดเวลา จะเป็นนักกีฬาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต สูงกว่านักกีฬาทั่วไป

เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักกีฬามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถดูได้จาก 10 ข้อนี้

1 ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ
2 มีความสม่ำเสมอทั้งเรื่องการฝึกซ้อมและการวางตัว
3 เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเองมันใจว่าตัวเองสามารถทำได้
4 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อเอาชนะความพ่ายแพ้ของตนเอง
5 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6 เต็มใจที่จะลองผิดลองถูกเรียนรู้ข้อผิดพลาด
7 พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ
8 รู้และเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง
9 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เพื่อไปถึงเป้าหมายของตนเอง
10 อยู่ในระเบียบวินัยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
แหล่งข้อมูลจาก : BELIVPHO

 

จิตวิทยาการกีฬาหัวข้อที่ดูเหมือนงาน แต่ยากที่จะทำให้นักกีฬาคนนึง มีความจดจ่อและมีสมาธิในสิ่งที่ทำ ในโลกปัจจุบันที่ ทุกๆ คนล้วนมีโทรศัพท์มือถือ ที่พร้อมจะพานักกีฬาออกทะเลได้ทุกเวลา ที่เค้าจับมันขึ้นมา

Mental Toughness กับการแสดงความสามารถ | EP.24

การจินตภาพกับการเพิ่มความมั่นใจ | EP.18 | ULTIMATE ATHLETE

การตั้งเป้าหมายในการฝึกซ้อม | EP.16 | ULTIMATE ATHLETE