บันทึกประวัติกีฬาโรลเลอร์สกีในไทย
published : 12 Apr 17 1:34 PM https://www.ssat.or.th/?p=4162


ประวัติกีฬาโรลเลอร์สกี

กีฬาโรลเลอร์สกีเป็นชนิดกีฬาอยู่ในหมวดกีฬาครอสคันทรีสกี ขึ้นอยู่ภายใต้สหพันธ์สกีนานาชาติ หรือ

FIS (Ski and snowboard International Federation ) เป็นกีฬาที่ถูกพัฒนามาจากกีฬาครอสคันทรีสกี กล่าวถึง สหพันธ์สกีนานาชาติ หรือ FIS เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติสูงสุดที่กำกับดูแลการเล่นสกี และสโนว์บอร์ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1924 ในเมืองชามอนี ประเทศฝรั่งเศส รับผิดชอบด้านกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของการเล่นสกีลงเขา สกีข้ามทุ่ง สกีกระโดดไกล สกีนอร์ดิกผสม สกีลีลา และสโนว์บอร์ด และยังรับผิดชอบในการกำหนดกฎการแข่งขันระหว่างประเทศ ปัจจุบันองค์กรมีสมาชิกสมาคมสกีแห่งชาติ 118 สมาคม และตั้งอยู่ในเมืองโอเบอร์โฮเฟินอัมทูเนอร์เซ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กีฬาโรลเลอร์สกีถูกพัฒนามากีฬาครอสคันทรีสกี เพื่อฝึกในภาคฤดูร้อนของนักเล่นสกีในสนามยางมะ

ตอย โรลเลอร์สกีคันแรกถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 1930 ในประเทศอิตาลี และยุโรปเหนือ จนถึงปี ค.ศ.1970 โรลเลอร์สกีถูกใช้ในการฝึกสำหรับนักเล่นสกีในฤดูร้อน และได้เริ่มมีการแข่งขัน โดยการแข่งขันโรลเลอร์สกีครั้งแรกจัดขึ้นที่เมือง Asiago และ Sandrigo ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โรลเลอร์สกีที่ใช้จะมีล้อด้านหน้าหนึ่งล้อ และด้านหลังสองล้อ โครงแท่นโลหะมีขนาดตั้งแต่ 70 – 100 เซนติเมตร ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ส่งผลต่อการออกแบบโรลเลอร์สกีแบบใหม่ที่มีสองล้อสามารถใช้ได้ทั้งในสไตล์คลาสสิก และการเล่น สเก็ต

กีฬาโรลเลอร์สกีได้รับความนิยมอย่างมาก ในทวีปยุโรปมีการแข่งขันโรลเลอร์สกีจำนวนมาก

ปี ค.ศ.1979 สมาคมโรลเลอร์สกี (AISR,Assistiazione Italiana Skiroll) ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประเทศอิตาลี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น FISR (Federazione Italiana Skiroll) ในปี ค.ศ.1988

ปี ค.ศ. 1985 การแข่งขันโรลเลอร์สกีได้รับสถานะนานาชาติภายใต้ชื่อ European Rollerski

Federation

ปี ค.ศ. 1988 จัดการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปครั้งแรกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปี ค.ศ. 1992 สหพันธ์สกีนานาชาติ หรือ FIS (Federation International de Ski) ยอมรับว่า

โรลเลอร์สกีเป็นกีฬาที่แตกต่างจากสกีครอสคันทรี

ปี ค.ศ. 1998 FIS อนุญาตให้มีการแข่งขันโรลเลอร์สกีอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อการแข่งขัน FIS

World Championships ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา

เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมสกีและสโนว์บอร์ดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งด้านการแข่งขัน และการพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ มีเป้าหมายด้านการแข่งขันที่จะส่งนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเข้าแข่งขัน จากการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว (Olympics Winter Games) , กีฬายุวชนโอลิมปิก (Youth Olympics Games) , กีฬามหาวิทยาลัยโลก (Winter Universiade Games) , World Cup และกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว (Asian Winter Games)

กีฬาโรลเลอร์สกีถือเป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถฝึกซ้อม และพัฒนาไปสู่กีฬาฤดูหนาว ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันภายในประเทศไทยได้ ในปัจจุบันสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนักกีฬาภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน และสมาคมต้องการที่จะให้โอกาสคนไทย เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วม โดยสามารถฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมการคัดตัวเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติของสมาคมสกีและสโนว์บอร์ด และสามารถพัฒนาเพื่อเป็นนักกีฬาครอสคันทรีต่อไป

รายการการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีในประเทศไทย

-การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สนามราชมังคลากีฬา

สถานการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก เป็นรายการแข่งขันที่จัดแข่งขันโรลเลอร์สกีครั้งแรกแรกในประเทศไทย

-การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ หาดทุ่งวัวแล่น

จังหวัดชุมพร  เป็นการแข่งขันที่สหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติให้การรับรองเป็นครั้งแรก โดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 คน และเป็นการคัดตัวนักกีฬาชาย 6 คน หญิง 6 คน ซึ่งเกิดระหว่างปี 2002 – 2003 เพื่อเข้าเก็บตัวไปแข่งขันในภาระกิจ 2018 WINTER CHILDREN OF ASIA INTERNATIONAL ครั้งที่ 1 ณ เมือง ซาฮาลิน ประเทศรัสเซีย และมีรายการแข่งขัน FIS Race เพื่อสะสมคะแนน FIS Point จัดอันดับโลก

-การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ถนนหน้าที่ว่าการ

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีการคัดตัวนักกีฬาชาย 2 คน นักกีฬาหญิง 2 คน ซึ่งเกิดระหว่างปี 2002 – 2004 เพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติแข่งขันรายการ Winter Youth Olympic Game 2020 ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีรายการแข่งขัน FIS Race เพื่อสะสมคะแนน FIS Point จัดอันดับโลก

-การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

-การแข่งขันโรลเลอร์สกีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  ประจำปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ กีฬาโรลเลอร์สกี

ถูกบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก

-การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง มีรายการแข่งขัน FIS Race 2 รายการ เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติสะสมคะแนน FIS Point จัดอันดับโลก มีนักกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และมีรายการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติรุ่น U15 U16 เพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมแข่งขันรายการ Winter Youth Olympic Game 2024 และ U20 เพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมแข่งขัน Winter Olympic Game 2026

-การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 จังหวัดพัทลุง

-การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์

รายการการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีระดับนานาชาติ

-ปี 2019 ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย 5 คน ประกอบด้วย 1.นายมรรค จันเหลือง 2.นายสราวุฒิ เกิดสิน 3.นางสาวคาเรน จันเหลือง 4.นางสาวดวงกมล หีดชนา 5.นางสาวออยอุมา เพ็งกุกูล เข้าร่วมการแข่งขัน Roller Ski World Cup และ Junior World Cup ณ เมืองคันตี้-มานซิยัค ประเทศรัสเซีย โดยนักกีฬาหญิงทั้ง 3 คน ทำผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือกรายการประเภท Sprint 200 เมตร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาโรลเลอร์สกีของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

-อบรมผู้ตัดสิน level 1 ณ ห้องประชุม 222 การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

          -อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกีระดับ 1 ณ ห้องประชุม 222 การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน

          -โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกีขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 31 คน

          -โครงการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 35 คน

          -โครงการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมพีลูดส์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าร่วม 25 คน

          -โครงการจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมพีลูดส์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม 20 คน

          -FIS Development Coaches Training Camp – Cross-Country 2022 ณ ประเทศสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 โดยรายการนี้ได้มีตัวแทนผู้ฝึกสอนจำนวน 2 คน และนักกีฬาจำนวน 2 คน เข้าร่วมรับการพัฒนา

          -อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกีขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม 13 คน

ชมรมสกีและสโนว์บอร์ด

          ปัจจุบันกีฬาโรลเลอร์สกีกำลังได้รับความนิยม หลาย ๆ จังหวัดมีการจัดตั้งชมรมได้รับจดทะเบียนโดยสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรลเลอร์สกีรายการต่าง ๆ โดยแบ่งตามภาคของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

          ภาค 1

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด กรุงเทพมหานคร

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดนนทบุรี

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดระยอง

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดสมุทรปราการ

          ภาค 2

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดราชบุรี

          ภาค 3

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดนครพนม

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดบุรีรัมย์

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดศรีสะเกษ

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดอุดรธานี

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดอุบลราชธานี

          ภาค 4

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดกระบี่

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดสงขลา

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ภาค 5

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดเชียงใหม่

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดน่าน

          -ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดลำปาง

          รวมชมรมสกีและสโนว์บอร์ดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 17 ชมรม