ผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 20 Apr 17 7:24 PM https://www.ssat.or.th/?p=454


ทางสมาคมได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 5.935 ล้านบาท, สปอนเซอร์หลัก 1: ปตท 5 ล้านบาท,  กลุ่มกระทิงแดง 5 ล้านบาท, กลุ่มบริษัทกัลฟ์ 1 ล้านบาท,
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนในรูปของตั๋วเครื่องบิน