โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2/2561
published : 10 Nov 17 6:24 PM https://www.ssat.or.th/?p=829


โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2/2561

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 2/2561
ณ คิโรโระ รีสอร์ท จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 26-28/2/2561 , 2/3/2561


วันที่ 26/2/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 27/2/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 28/2/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 2/3/2561 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย นายหรินารถ ศิริวรรณ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0-2130-7203
อีเมลล์ registrar@ssat.or.th
เฟซบุ๊ก Ski and Snowboard Association of Thailand

SSAT Skill Level Classification System

SSAT Instuctor Program Regulation R3.5 Public

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAd–bLqHHfgH3ntm20SrbOyVjh-gtlUIAea8pwYZ7oNabtA/viewform

รับฝึกอบรมจํานวนจํากัดไม่เกิน 20 ท่าน