ขอเชิญชวนนักกีฬาทุกท่านขึ้นทะเบียนนักแข่งกับ FIS
published : 15 Nov 17 12:20 AM https://www.ssat.or.th/?p=880


เริ่มฤดูกาลแข่งขันแล้ว
ขอเชิญชวนนักกีฬาทุกท่านขึ้นทะเบียนนักแข่งกับ FIS (สมาพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ)

หมายเหตุ
กำหนดให้ส่งคลิปวิดีโอและแผนการลงแข่งขันสำหรับประเมินความสามารถ เน้นความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้ลงทะเบียน ในฐานะนักแข่ง

All athletes are invited.

The race season is already started.
p.s. attached your video clip and tentative race schedule for performance and safty evaluation before approval to register FIS as a racer.

โทรศัพท์ 0-2130-7203
อีเมลล์ registrar@ssat.or.th
เฟซบุ๊ก Ski and Snowboard Association of Thailand
เว็บไซต์ https://www.ssat.or.th/th