สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด”
published : 9 Jan 18 10:24 PM https://www.ssat.or.th/?p=954


สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด” เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2560 ที่เมืองฮิกาชิกาว่า จังหวัดฮอคไกโด ญี่ปุ่น
หลังจากทีคณะเดินทางถึงที่เมืองฮิกาชิกาว่า ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายมัดสิโอกะ อิจิโร่
ได้รับคำแนะนำการใช้ชีวิตในเมืองหนาว พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนและคณะ
สำหรับวันแรกเยาวชนหลายคนตื่นเต้นกับการได้สัมผัสหิมะเป็นครั้งแรกในชีวิต 
พบกับทีมครูชาวญี่ปุ่นที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มาอธิบายความรู้ต่างๆ ส่วนการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคุณครูชาวญี่ปุ่นและไทย
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สกีและสโนบอร์ด และทำการสอนเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงกับคุณครูญี่ปุ่นหลังจากนั้นจะเรียนสกีและสโนว์บอร์ดจนถึงเที่ยง
ในช่วงบ่ายก็จะมีการทบทวนกับคุณครูคนไทยอีกครั้ง ตลอดเวลา 7 วัน ในวันสุดท้ายของการเรียนจัดให้มีการทดสอบทักษะสกีและสโนบอร์ดตั้งแต่ระดับ 3-5 ตามมาตรฐาน
รับรองโดย Ski Association of Japan หรือ SAJ และ
ในช่วงเย็นของวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและรับประเทศอาหารค่ำ
เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2130-7203
อีเมลล์ info@ssat.or.th
เฟซบุ๊ก Ski and Snowboard Association of Thailand
เว็บไซต์ https://www.ssat.or.th/th