ผลการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561
published : 13 Jun 18 11:53 AM https://www.ssat.or.th/?p=1183
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
2018-08-25 - 2018-08-26
Roller Ski Thailand Championship 1st Time
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
Race ID Location Competition Time Events Gender Result
1 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:45:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Under 10 Result
2 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:46:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies 11-12 Year Result
7 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:50:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies 13-14 Year Result
3 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:55:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Above 15 Year Result
4 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:58:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Smallest Children Result
5 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:59:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men 9 - 10 year Result
6 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 10:00:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men 11-12 Year Result
8 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 10:04:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men 13-14 Year Result
9 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 10:08:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men 15 - 20 Year Result
10 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 10:10:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Above 20 Result
11 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 09:40:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Under 10 Result
12 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 09:41:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies 11-12 Year Result
14 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 09:42:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Smallest Children Result
15 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 09:43:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men 9 - 10 year Result
16 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 09:44:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men 11-12 Year Result
17 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:05:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies 13-14 Year Result
13 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:06:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Above 15 Year Result
18 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:07:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men 13-14 Year Result
19 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:35:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men 15 - 20 Year Result
20 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:36:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Above 20 Result