กฎข้อที่ 100 เป็นผู้นำของผู้นำ Rule 100 Leader of Leader
published : 4 Aug 18 4:35 PM https://www.ssat.or.th/?p=4473


ทุกการกระทำของตัวเรา เป็นการสอนคนรอบข้างว่าตัวเราเป็นคนอย่างไร

ถ้าต้องการที่จะสอนให้คนรอบๆ ข้างเราเป็นผู้นำ ตัวเราย่อมต้องเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ก่อน