กฎข้อที่ 104 ความสัมพันธ์ Rule 104 Relationship
published : 5 Aug 18 4:30 PM https://www.ssat.or.th/?p=4470


ความสัมพันธ์สำหรับนักกีฬาสมาคม ระหว่างปฏิบัติภาระกิจ

Rule 104.1 ห้ามไม่ให้ นักกีฬามีความสัมพันธ์ระหว่างกันเกินกว่าคำว่าเพื่อน
Rule 104.2 ห้ามไม่ให้ ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ตัดสิน หรือ ผู้บริหารสมาคม มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักกีฬาโดยเด็ดขาด
Rule 104.3 มีระยะห่างระหว่างกันตามสมควร ไม่อยู่ติดกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม
Rule 104.4 ห้ามนักกีฬาต่างเพศอยู่ด้วยกันตามลำพัง