กฎข้อที่ 106 ที่พัก Rule 106 Accomodation
published : 5 Aug 18 4:45 PM https://www.ssat.or.th/?p=4482


การเข้าพักสถานที่ต่างๆ ขอให้ปฏิบัติตามกฎดังนี้

Rule 106.1 รักษาความสะอาดของห้องพัก จุดแวะพัก Ski Room  และทุกๆ ที่ที่นักกีฬาไทยพักอาศัยอยู่ต้องรักษาความสะอาด และไม่โทษผู้อื่น

Rule 106.2 ทิ้งขยะในถังหรือในที่ๆ จัดไว้ให้ทิ้งเท่านั้น หากไม่มี จะต้องเก็บขยะนั้นไว้กับตัวจนกว่าจะถึงจุดทิ้ง

Rule 106.3 รองเท้าเหม็น เป็นเรื่องปกติ เข้าห้อง เก็บรองเท้าที่เหม็นไว้ที่ระเบียง ล้างเท้า เตรียมน้ำยาทำความสะอาดและค่าเชื้อด้วยตัวเองเสมอ

Rule 106.4 ห้องน้ำใช้ร่วมกัน รักษาความสะอาด อย่าให้คนใช้ต่อจากเราต้องรู้สึกไม่ดี ก่อนเข้าเป็นอย่างไร หลังใช้เสร็จ ต้องทำความสะอาดให้เหมือนเดิม

Rule 106.5 แยกขยะ ขยะเปียก+อาหาร, พลาสติก, กล่อง, ขยะเผาได้, ขวดต่างๆ

Rule 106.6 ประตู ปิดเบาๆ ถ้าจะงับไว้ ให้ระวังอย่าให้กระแทก

Rule 106.7 ไม่ใสรองเท้าสกปรกเข้าห้องพัก หรือห้องรับประทานอาหาร

Rule 106.8 ก่อนเข้าห้อง เคาะก่อนทุกครั้ง

Rule 106.9 ห้ามชายหญิงอยู่ในห้องพักตามลำพังโดยเด็ดขาด

Rule 106.10 ห้ามส่งเสียงดัง ทั้งในห้องพัก ระเบียงทางเดิน ห้องอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง