กฎข้อที่ 107 อาหาร Rule 107 Meal
published : 5 Aug 18 4:47 PM https://www.ssat.or.th/?p=4516


กฎด้านการรับประทานอาหาร นักกีฬาควรมีโภชนาการด้านอาหารที่ดี เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เหมาะสมสำหรับการเป็นนักกีฬา

Rule 107.1 ห้ามดื่มน้ำอัดลม

Rule 107.2 ห้ามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

Rule 107.3 ห้ามมันฝรั่งทอด