กฎข้อที่ 108 การบาดเจ็บและพักฟื้น Rule 108 Pain and Recovery
published : 5 Aug 18 5:51 PM https://www.ssat.or.th/?p=4491


Rule 108.1 .เวลาเจ็บป่วยทุกครั้งให้เเจ้งผู้ฝึกสอน การโกหกผู้ฝึกสอน เพื่อหวังผลว่าจะได้ซ้อมและไม่ถูกตำหนิ จะส่งผลร้ายกับตัวนักกีฬาเอง เพราะผู้ฝึกสอนไม่ทราบว่านักกีฬาเจ็บป่วย ทำให้ออกแบบการฝึกซ้อมผิดพลาดได้

Rule 108.2 การใช้ยา ต้องได้รับอนุญาติจากผู้ฝึกสอน หรือ แพทย์ที่สมาคมให้การรับรองเป็นแพทย์ประจำทีม

Rule 108.3