กฎข้อที่ 109 อุปกรณ์สื่อสาร Rule 109 Communication equipments
published : 5 Aug 18 7:01 PM https://www.ssat.or.th/?p=4494


การใช้อุปกรณ์สื่อสาร อันหมายถึง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เกมส์มือถือ เครื่องเล่นเกมส์พกพา มีกฎดังนี้

109.1 ห้ามพกพาอุปกรณ์สื่อสารมาในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต

109.2 อุปกณ์สื่อสามารถสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หลัง 9 โมงเช้า จนถึง ก่อนเข้านอน 21:00 น. 

109.3 หลังเวลา 21.00 น. – 9:00 น. ของวันถัดไป จะต้องนำเอาอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดมารวบรวมไว้ที่ห้องผู้ฝึกสอน เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หากนักกีฬาต้องใช้นาฬิกาปลุก อนุญาตให้ใช้เครื่องของเพื่อนห้องอื่น มาวางเป็นนาฬิกาปลุกในห้องของตัวเองได้

109.4 นักกีฬาทุกคนต้องมีนาฬิกาปลุกเป็นของตัวเอง