โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
published : 25 Sep 18 1:30 AM https://www.ssat.or.th/?p=1076


โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 4/2562
ณ คิโรโระ รีสอร์ท จังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 11-14/3/2562 ( 2019 )

สโนว์บอร์ด ระดับการสอน 1
วันที่ 11/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 12/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 13/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 14/3/2562 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

สกี ระดับการสอน 1
วันที่ 11/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 12/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 13/3/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 14/3/2562 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย นายหรินารถ ศิริวรรณ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุ18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
3.สามารถเข้าร่วมการเรียนได้ครบช่วงเวลาการเรียนที่โครงการกำหนด
4.ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ จะต้องมีสามรถเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดได้ใน ระดับกลาง ( Intermediate ) ขึ้นไปเท่านั้น
5.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 25,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 017-8-06023-6 สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ( ปตท. ) ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
6.ต้องมีประกันการเดินทาง ในช่วงเวลาที่รวมโครงการฝึกอบรม,เรียนปฏิบัติ,การสอบปฏิบัติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย นายหรินารถ ศิริวรรณ

ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/bGcq3m2nO0RgHg7z2
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0-2130-7203
อีเมลล์ info@ssat.or.th
เฟซบุ๊ก Ski and Snowboard Association of Thailand