อบรมผู้ตัดสินโรลเลอร์สกี Level 1 ปี 2018 การกีฬาแห่งประเทศไทย
published : 30 Sep 18 11:08 AM https://www.ssat.or.th/?p=1294
อบรมผู้ตัดสิน level 1
2018-09-27 - 2018-09-30
Roller Ski Referee Certificate Level 1
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
Location Events Category จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ผลการร่วมกิจกรรม
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 Roller Ski - Referee Level 1
Above 15 Year 30 -
สถานที่ วันเวลาฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้าอบรม
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 2018-09-28 10:00:00 รายชื่อ