เลขาธิการ นายสืบ ธาราสิริ Sueb Tarasiri Secretary General
published : 10 Oct 18 3:38 PM https://www.ssat.or.th/?p=3688


นาย สืบ ธาราสิริ (ชื่อเดิม นายสืบสกุล พรหมบัญพงศ์)
ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
อายุ 42 ปี (1980)

วาระดำรงตำแหน่ง: 7 กันยายน 2563 – 7 กันยายน 2567

คุณวุฒิการศึกษา
– เรียน ปริญาโท การบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหดิล
– ปวช บัญชี -ปวส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการพระนคร

ประวัติด้านกีฬา
– 2009-2012 สมาคมกีฬาโรลเลอร์สปอร์ท และสมาคมฟรีสไตล์สเก็ตประเทศไทย 
– 2014 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ภูเก็ตเอเชี่ยนบีชเกมส์ 
– 2017 รองเลขาธิการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
– 2018 เลขาธิการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

ธุรกิจ
ประสบการณ์การทำงาน
2021 – ปัจจุบัน บริษัทโมโตอีวีจำกัด พัฒนาระบบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
2009 – ปัจจุบัน หจก. สเก็ตพลัส พัฒนาลานสเก็ตภายใต้ สเก็ตพลัส และ โรลเลอร์โดม โดยมีสาขาใหญ่อยู่ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม
2004 – 2009 Software Engineer | บริษัท รอยเตอร์ซอฟท์แวร์ไทยแลนด์ ตึก อาคารอื้อจือเหลียง รับผิดชอบดูแล Market Data Server, C++, Unix, พัฒนาระบบเว็บ