โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562
published : 24 Oct 18 2:26 PM https://www.ssat.or.th/?p=1329


โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 5/2562
ณ โมเตโรซา สกี รีสอร์ท เกโซเน ประเทศอิตาลี
ในวันที่ 11-14/1/2562 ( 2019 )

สกี ระดับการสอนที่ 1
วันที่ 11/1/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 12/1/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 13/1/2562 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 14/1/2562 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุ18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
3.สามารถเข้าร่วมการเรียนได้ครบช่วงเวลาการเรียนที่โครงการกำหนด
4.ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ จะต้องมีสามรถเล่นสกีได้ใน ระดับกลาง ( Intermediate ) ขึ้นไปเท่านั้น
5.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 25,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 017-8-06023-6 สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ( ปตท. ) ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
6.ต้องมีประกันการเดินทาง ในช่วงเวลาที่รวมโครงการฝึกอบรม,เรียนปฏิบัติ,การสอบปฏิบัติ
7.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 4/1/2562 ( 2019 )

ผู้อำนวยการหลักสูตรสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย นายหรินารถ ศิริวรรณ

ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/so0bGF5aWvE1VUq52
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0-2130-7203
อีเมลล์ info@ssat.or.th
เฟซบุ๊ก Ski and Snowboard Association of Thailand