ผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 5 Jan 19 7:13 PM https://www.ssat.or.th/?p=1389


สาสน์จากนายกสมาคม SSAT

การสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และผู้สนับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชนทำให้สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายตั้งแต่การจัดตั้งสมาคมฯอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน  2559

ก้าวแรกที่สำคัญของสมาคมฯและการพัฒนากีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในประเทศไทย คือการส่งนักกีฬาสกีเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวได้เป็นครั้งแรกจำนวน 3 คน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และต่อมามีการส่งนักกีฬาสกีเข้าแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศเกาหลีในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้ 4 คน ซึ่งกีฬาสกีเป็นกีฬาฤดูหนาวประเภทเดียวที่นักกีฬาไทยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเข้าแข่งขันได้ แม้ว่าทีมนักกีฬาสกีไทยจะไม่ได้รางวัลในการแข่งขัน แต่ผลการแข่งขันถือว่าอยู่ในระดับดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่ไม่มีหิมะ สำหรับประเทศในเอเซียมีเพียงประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีนและคาซัคสถาน ที่มีลำดับการแข่งขันดีกว่าประเทศไทยทั้งในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวและโอลิมปิกฤดูหนาว นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ประเทศ

สมาคมฯได้เร่งดำเนินการขยายฐานนักกีฬาและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ จากเดิมที่สมาคมฯมีเพียงนักกีฬาสกีประเภท Alpine และ Cross country แต่ปัจจุบันสมาคมฯ มีนักกีฬาประเภท Freestyle, Ski Mountaineering, สโนว์บอร์ด และโรลเลอร์สกี (Roller ski) โดยมีนักกีฬา Alpine ที่เป็นทั้งนักกีฬา Slalom, Giant Slalom, Super Giant Slalom และ Downhill ส่วนนักกีฬา Freestyle ก็มีทั้ง Slope Style, Big Air และ Ski Cross นอกจากนั้นสมาคมฯยังได้เริ่มส่งนักกีฬาหญิง 2 คนไปฝึก Bobsleigh ที่เกาหลีและอยู่ระหว่างการสมัครเข้าเป็นสมาชิก International Bobsleigh & Skeleton Federation อีกด้วย

กีฬาโรลเลอร์สกี มีลักษณะเหมือนกีฬาสกี Cross country แต่ใช้สนามแข่งขันบนพื้นถนน ดังนั้นจึงสามารถเล่นและจัดการแข่งขันได้ในประเทศไทย สมาคมฯ จึงได้จัดการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศประเทศไทย 4 ครั้งในปี 2561-63 โดยการจัดสองครั้งเป็นการจัดภายใต้สหพันธ์กีฬาสกีสากล (International Ski Federation: FIS) มีนักกีฬาไทยจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ง อีกทั้งยังมีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ทำให้กีฬาโรลเลอร์สกีได้รับบรรจุในกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การแข่งขันกีฬาทั้ง 2 ครั้งต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของ Covid-19

สมาคมฯเห็นว่านักกีฬาโรลเลอร์สกีเยาวชนที่เก่งสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อเป็นนักกีฬาสกีได้ในระยะเวลาอันสั้น อันเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศมีโอกาสที่จะเข้าสู่กีฬาสกีซึ่งแต่เดิมเป็นกีฬาของผู้ที่มีฐานะดีเท่านั้น สมาคมฯจึงได้คัดเลือกนักกีฬาโรลเลอร์สกีเยาวชนที่มีความสามารถที่สุด 12 คนเพื่อไปฝึกการเล่นสกี ผลปรากฏว่านักกีฬาเยาวชนทั้ง 12 คนสามารถเรียนรู้การเล่นสกีบนหิมะจริงได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าแข่งขันกีฬาสกี cross country ที่กีฬานักเรียนเอเซียฤดูหนาวที่ประเทศรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเข้าแข่งขัน Roller Ski World Cup ที่ประเทศรัสเซียในเดือนสิงหาคม 2562 โดยนักกีฬาสกีเยาวชน 4 คนสามารถ qualify ไปแข่งโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว (Youth Olympic Games: YOG) ที่โลซานในเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้มีนักกีฬาไทยเยาวชนอีก 1 คนเท่านั้นที่ qualify ไปแข่ง YOG (short track speed skating) ผลการแข่งขัน YOG เป็นที่น่าพอใจและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากเพราะนักกีฬาไทยทั้ง 4 คนได้เริ่มเล่นสกีมาเพียง 1 ปีก่อนการแข่งขัน

เป็นที่น่าเสียดายว่า การระบาดของ Covid-19 ทำให้การแข่งขันและกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถูกยกเลิกเกือบหมด ทั้งการแข่งขัน FIS กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดตราด การประชุม FIS Congress ที่ประเทศไทย การฝึกซ้อมในช่วงกลางปีที่นิวซีแลนด์ และกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2564 เป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่ประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวจำเป็นต้องมีคุณสมบัติและคะแนน FIS ตามเกณฑ์ที่สหพันธุ์กีฬาสกีสากล (FIS) กำหนด โดยช่วงการเก็บคะแนนเพื่อ qualify คือกรกฎาคม 2563-17 มกราคม 2565 ดังนั้นการฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน FIS ในปี 2564 จึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สมาคมฯเสียโอกาสไม่สามารถส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมและแข่งขันที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ในช่วงกรกฎาคม-กันยายน 2563

เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้นักกีฬาที่มีความสามารถที่สุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมฯได้มีประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ เรื่อง เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าทีมฝึกซ้อมและเก็บตัวสู่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 โดยนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ในด้านต่างๆ และประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ทั้งนี้ สมาคมฯจะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่มีความเหมาะสมที่สุดหลังจากที่ได้รับข้อมูลคะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อนำเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ต่อไป

เมื่อครบกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าทีมฝึกซ้อมและเก็บตัวสู่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดยื่นความจำนง 11 ราย โดยมีนักกีฬา 7 รายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ และมีนักกีฬา 4 รายที่มีคุณสมบัติด้าน FIS Base Point ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมฯกำหนด คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงมีมติคัดเลือกนักกีฬาจำนวน 7 รายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าทีมฝึกซ้อมและเก็บตัวสู่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประกอบด้วยนักกีฬา Cross country 2 คน นักกีฬาสกี Alpine 4 คน และนักกีฬาสกี Freestyle 1 คน

ท้ายที่สุดสมาคมต้องขอขอบคุณองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯอย่างดียิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย FIS และองค์กรชนเอกชนที่เป็นผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนในปัจจุบันได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), คิโรโระรีสอร์ทโฮลดิ้ง และบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนในอดีต ได้แก่ กลุ่มบริษัทกระทิงแดง และกลุ่มบริษัทกัลฟ์

 

                                                                      

                       นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

                                                 นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย    

                                                                         18 มกราคม 2564

 

 

ผลงานสมาคม 2020
SSATReport2019
ผลงานสมาคม 2019
ผลงานสมาคม 2017-2018.pdf