จัดการแข่งขันโรลเลอร์สกี ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด
published : 24 Mar 19 4:33 PM https://www.ssat.or.th/?p=2149
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด
2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด
Race ID Location Competition Time Events Gender Result
176 2020-10-16 09:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies U12 National Game Result
177 2020-10-16 09:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men U12 National Game Result
178 2020-10-16 09:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies U18 National Game Result
179 2020-10-16 10:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men U18 National Game Result
180 2020-10-16 10:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies U12 National Game Result
181 2020-10-16 12:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men U12 National Game Result
182 2020-10-16 12:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies U18 National Game Result
183 2020-10-16 12:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men U18 National Game Result
184 2020-10-17 12:00:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies U12 National Game Result
185 2020-10-17 12:00:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men U12 National Game Result
186 2020-10-17 12:00:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies U18 National Game Result
187 2020-10-17 12:00:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men U18 National Game Result
188 2020-10-18 12:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start F หญิง Ladies U12 National Game Result
189 2020-10-18 12:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start F ชาย Men U12 National Game Result
190 2020-10-18 12:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start F หญิง Ladies U18 National Game Result
191 2020-10-18 12:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start F ชาย Men U18 National Game Result

ประกาศชนิดกีฬาโรลเลอร์สกี https://www.ssat.or.th/?p=1946

ระเบียบการแข่งขันกีฬา โรเลอร์สกีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา http://reg.sat.or.th/reg36/frmGnrlReport.asp

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด: http://passport.ssat.or.th/public/events_all_people_list.php?event_id=23