ประกาศรับสมัครนักกีฬาปีเกิด 2002-2003 โครงการเตรียมนักกีฬา Winter Youth Olympic Games 2020
published : 1 May 19 3:31 PM https://www.ssat.or.th/?p=1727


ประกาศรับสมัครนักกีฬาชายหญิง ปีเกิด 2002-2003 เข้าร่วมโครงการเตรียมนักกีฬา Winter Youth Olympic Games 2020 Lausanne 
คุณสมบัติ 
– ชาย/หญิง ปีเกิด 2002-2003
– มีพื้นฐานด้านกีฬาสกี Alpine 
– มีวินัยการกีฬาและ รับผิดชอบตัวเองได้ 
– สามารถปฏิบัติตามคำสั่งสมาคมและผู้ฝึกสอนได้ 
– ถือบัตรประชาชนไทย/หรือหนังสือเดินทางประเทศไทย 
– คนไทย หรือลูกครึ่งต่างชาติ 
– มีเวลาฝึกซ้อมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2019 ไปจนถึง มกราคม 2020

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย วีดีโอการเล่นสกี Alpine มาที่ info@ssat.or.th

SSAT Athlete recruitment for preparation of Winter Youth Olympic Games, Lausanne 2020 
Qualification: 
– Male/female Year of birth 2002-2003
– Proficient in Alpine Skiing
– High sense of discipline and responsibility 
– Willing to comply with instructions from SSAT and coach 
– A Thai ID card or Thai passport holder 
– Thai Nationality or have a Thai father/mother
– Able to undergo full-time training from June 2019 to January 2020

Submit your profile with photo and video of Alpine skiing to info@ssat.or.th