ประกาศชนิดกีฬา โรลเลอร์สกีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จ. ตราด ช้างขาวเกมส์
published : 9 Jul 19 9:09 AM https://www.ssat.or.th/?p=1946


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาฤดูหนาวเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันระดับ โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศชนิดกีฬาโรลเลอร์สกี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จ. ตราด ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างฐานและให้โอกาสกับนักกีฬาชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ได้รับโอกาสในอนาคตสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ Ski Cross Country ไทย
ประกาศชนิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จ.ตราด 19 – 29 มีนาคม 2563

โรลเลอร์สกี กับ Ski Cross Country เกี่ยวกันอย่างไร?
วีดีโอจากรายการเสน่ห์กีฬา มีคำตอบให้


EP1: https://www.youtube.com/watch?v=GKhiJPpu03U


EP2: https://www.youtube.com/watch?v=C4AHwrgRKwc


EP3: https://www.youtube.com/watch?v=MeQAa-HwqyE


EP 4: https://www.youtube.com/watch?v=kxP56Ly5PSQ


EP 5: https://www.youtube.com/watch?v=QK8w8tmGPCA


EP 6: https://www.youtube.com/watch?v=NXhM6sv8Ulg

 

ขึ้นทะเบียนนักกีฬา และ จดชมรมกีฬา

การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด

ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

 

ใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36