ประกาศชนิดกีฬาโรลเลอร์สกีใน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จ.ศรีสะเกษ “ศรีษะเกษเกมส์” 5-15 ธันวาคม 2563
published : 9 Sep 20 12:10 PM https://www.ssat.or.th/?p=2007


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาฤดูหนาวเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันระดับ โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศชนิดกีฬาโรลเลอร์สกี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 47 จ.ศรีสะเกษ ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างฐานและให้โอกาสกับนักกีฬาชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ได้รับโอกาสในอนาคตสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ Ski Cross Country ไทย ประกาศชนิดกีฬาโรลเลอร์สกีใน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จ.ศรีสะเกษ 5-15 ธันวาคม 2563

โรลเลอร์สกี กับ Ski Cross Country เกี่ยวกันอย่างไร?
วีดีโอจากรายการเสน่ห์กีฬา มีคำตอบให้

https://www.youtube.com/watch?v=GKhiJPpu03U
EP1: https://www.youtube.com/watch?v=GKhiJPpu03U

https://www.youtube.com/watch?v=C4AHwrgRKwc
EP2: https://www.youtube.com/watch?v=C4AHwrgRKwc

https://www.youtube.com/watch?v=MeQAa-HwqyE
EP3: https://www.youtube.com/watch?v=MeQAa-HwqyE

https://www.youtube.com/watch?v=kxP56Ly5PSQ
EP 4: https://www.youtube.com/watch?v=kxP56Ly5PSQ

https://www.youtube.com/watch?v=QK8w8tmGPCA
EP 5: https://www.youtube.com/watch?v=QK8w8tmGPCA

https://www.youtube.com/watch?v=NXhM6sv8Ulg
EP 6: https://www.youtube.com/watch?v=NXhM6sv8Ulg

 

ขึ้นทะเบียนนักกีฬา และ จดชมรมกีฬา

การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด