คณะอนุกรรมการโรลเลอร์สกี
published : 13 Jan 21 10:28 AM https://www.ssat.or.th/?p=3166


คณะอนุกรรมการกีฬาโรลเลอร์สกี

ประธานคณะอนุกรรม
ว่าที่​ ​ร.ท.วทิต​ สายสุข​
(ผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกศ)
​เลขานุการ
นายปฏิเวธ​ จั่นเพชร
ผู้แทนจากจังหวัดระยอง
กรรมการเทคนิค
นายฉัตรชัย​ เที่ยงจรรยา
(ผู้แทนจากจังหวัดชุมพร)
ประชาสัมพันธ์
นางสาวสุจินันท์​ บุญ​ประเสริฐ
(ผู้แทนจากจังหวัดระยอง)
กรรมการ​ ภาค​ 1
นายนเรนทร์ฤทธิ์​ หนูนาม
(ผู้แทนจากจังหวัดกรุงเทพฯ)
  กรรมการ​ ภาค​ 3
นายบุญเลิศ​ มะโนมัย
​ผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกษ
​กรรมการ ภาค​ 4
นายไมตรี​ แซ่ภู่
ผู้แทนจากจังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้แทนจังหวัด