2567 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต)
published : 1 Jan 22 8:27 PM https://www.ssat.or.th/?p=5728


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ชนิดกีฬาโรลเลอร์สกี (กีฬาสาธิต)

 

 

 

 

 

 

 

มี 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

– มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
– มหาวิทยาลัยมหิดล
– มหาวิทยาลัยนครพนม
– มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06-01 -โรลเลอร์สกี แก้ไข 281166

06-01 โปรแกรมการแข่งขันโรลเลอร์สกี

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี

06-01 โปรแกรมการแข่งขันโรลเลอร์สกี