2565 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (29 กค – 10 สค 65)
published : 19 Jan 22 3:03 PM https://www.ssat.or.th/?p=3311


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2565

ประกาศชนิดกีฬาใน กีฬาเยาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์

กฎระเบียบการแข่งขัน โรลเลอร์สกี
ใบสมัคร โรลเลอร์สกี name ii

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา http://reg.sat.or.th/