2566 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 จังหวัด นครสวรรค์ (11 – 20 มีนาคม 66)
published : 31 Jan 22 6:29 PM https://www.ssat.or.th/?p=3450


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-1099251780199734/