“โรลเลอร์สกี” กีฬามาแรงของเยาวชน Thai PBS
published : 28 Mar 23 8:32 PM https://www.ssat.or.th/?p=4130


“โรลเลอร์สกี” แม้จะเพิ่งแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่ 2 แต่ไม่น่าเชื่อว่าได้รับกระแสนิยมจากเยาวชนไทยอย่างมาก ซึ่งน้องๆ ต่างมีความหวังในการต่อยอดไปสู่โอลิมปิกฤดูหนาวด้วย #โรลเลอร์สกี