กรรมการสมาคม นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
published : 24 Aug 23 8:55 PM https://www.ssat.or.th/?p=4584


กรรมการ นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
Committee Ms.Arida Thammanichanon

นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
ตำแหน่ง กรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

อายุ 54 ปี (1969)
วาระดำรงตำแหน่ง: 7 กันยายน 2563 – 7 กันยายน 2567

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท – MBA Drexel University, PA, USA
ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษา – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ประวัติด้านกีฬา
2016 กรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
2018 กรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

ธุรกิจและประสบการณ์การทำงาน
2023 – ปัจจุบัน Ski and Snowboard TRIPS by ANNE (STA)
2012 – 2023 ผู้ร่วมก่อตั้ง Thailand Ski and Snowboard Club (TSSC)
1998 – ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว
1994 – 1997 Securities Analyst, SCB Securities Co.Ltd.