มาตรฐานความสูงนักกีฬาไทยสำหรับกีฬา Winter Slide Sports
published : 28 Oct 23 2:58 AM https://www.ssat.or.th/?p=5350


ความสูงของนักกีฬาไทยที่ต้องการสำหรับกีฬา Slide

ข้อมูลส่วนสูง ช่วงอายุ นักกีฬาชาย นักกีฬาหญิง
10 ปี 144+ cm 144+ cm
11 ปี 149+ cm 149+ cm
12 ปี 159+ cm 157+ cm
13 ปี 166+ cm 160+ cm
14 ปี 172+ cm 162+ cm
15 ปี 175+ cm 165+ cm