การแข่งขัน Alpine YOG 2024
published : 18 Jan 24 4:24 PM https://www.ssat.or.th/?p=5683


รายงานผลการแข่งขันกีฬา Alpine Ski

รายการแข่งขันวันที่ 23 มกราคม 2567 Alpine Skiing Women’s Giant Slalom

รายชื่อ เวลารันแรก เวลารันสอง เวลารวม ลำดับที่ได้
น.ส. พิชญาพร ทิพย์เกษร 1:16.16 +27.5 1:18.71 2:34.87 +53.77 41/80

รายการแข่งขันวันที่ 24 มกราคม 2567 Alpine Skiing Men’s Giant Slalom

รายชื่อ เวลารันแรก เวลารันสอง เวลารวม ลำดับที่ได้
นาย ภัทรพล แสงแดง 1:04.21 +16.04 56.92 2:02.50 +27.13 46/80

 

รายการแข่งขัน วันที่ 25 มกราคม 2567 Alpine Skiing W/M Slalom

รายชื่อ เวลารันแรก เวลารันสอง เวลารวม ลำดับที่ได้
นาย ภัทรพล แสงแดง 1:02.04 1:11.04 2:13.08 +34.47 39/80
น.ส. พิชญาพร ทิพย์เกษร 1:29.25 1:25.04 2:54.29 + 1:16.8 44/80

 

รายการแข่งขัน วันที่ 23 มกราคม 2567

Alpine Skiing Women’s Giant Slalom Run1 –  10:00 AM.

Miss Phitchayaporn Thipkesorn (Water)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73B_ALPWGS—————-FNL-000100–

Alpine Skiing Women’s Giant Slalom Run2 –  12:45 PM.

Miss Phitchayaporn Thipkesorn (Water)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73C_ALPWGS—————————-run 2

รายการแข่งขัน วันที่ 24 มกราคม 2567

Alpine Skiing Men’s Giant Slalom Run1 –  10:00 AM.

Mr. Pattarapol Saengdaeng (Jame) 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73B_ALPMGS—————-FNL-000100run1

Alpine Skiing Men’s Giant Slalom Run2 –  12:45 PM.

Mr. Pattarapol Saengdaeng (Jame) 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73C_ALPMGS—————————-run2

รายการแข่งขัน วันที่ 25 มกราคม 2567

Alpine Skiing W/M Slalom Run1 – 09:30 AM.

Miss Phitchayaporn Thipkesorn (Water)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73B_ALPWSL—————-FNL-000100–

 

Mr. Pattarapol Saengdaeng (Jame) 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73B_ALPMSL—————-FNL-000100–

Alpine Skiing W/M Slalom Run2 –  01:45 PM.

Miss Phitchayaporn Thipkesorn (Water)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73C_ALPWSL—————————-

Mr. Pattarapol Saengdaeng (Jame) 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_ALP_C73C_ALPMSL—————————-

Phichayaporn Thipkesorn THA in action in Run 1 of the Skiing Women鈥檚 Alpine Giant Slalom at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Tuesday 23 January 2024. Photo: OIS/Jonathan Nackstrand. Handout image supplied by OIS/IOC
Phichayaporn Thipkesorn THA in action on Run 2 of the Skiing Women鈥檚 Alpine Giant Slalom at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Tuesday 23 January 2024. Photo: OIS/Joel Marklund. Handout image supplied by OIS/IOC
Phichayaporn Thipkesorn THA in action during the Alpine Skiing Women’s Giant Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 23rd January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Phichayaporn Thipkesorn THA in action during the Alpine Skiing Women’s Giant Slalom Run 2 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 23rd January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Phichayaporn Thipkesorn THA in action during the Alpine Skiing Women’s Giant Slalom Run 2 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 23rd January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA in action during the Alpine Skiing Men’s Giant Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Wednesday, 24th January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA in action during the Alpine Skiing Men’s Giant Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Wednesday, 24th January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA celebrating the Alpine Skiing Men’s Giant Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Wednesday, 24th January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA finishing the Alpine Skiing Men’s Giant Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Wednesday, 24th January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA after the Alpine Skiing Men’s Slalom Run 2 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 25th January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Phichayaporn Thipkesorn THA in action during the Alpine Skiing Women’s Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 25th January 2024. ANOC/Wander Roberto. Handout image supplied by OIS/IOC.
Phichayaporn Thipkesorn THA in action during the Alpine Skiing Women’s Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 25th January 2024. ANOC/Wander Roberto. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA in action during the Alpine Skiing Men’s Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 25th January 2024. ANOC/Wander Roberto. Handout image supplied by OIS/IOC.
Pattarapol Saengdaeng THA in action during the Alpine Skiing Men’s Slalom Run 1 at the Jeongseon High 1 Ski Resort. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 25th January 2024. ANOC/Wander Roberto. Handout image supplied by OIS/IOC.