การแข่งขัน Biathlon YOG 2024
published : 18 Jan 24 3:13 PM https://www.ssat.or.th/?p=5668


รายงานผลการแข่งขันกีฬา Biathlon

รายการแข่งขันวันที่ 20 มกราคม 2567
Biathlon Women’s 10km Individual และ Biathlon Men’s 12.5km Individual

รายชื่อ Shooting เวลาที่ทำได้ ลำดับที่ นักกีฬาทั้งหมด
น.ส. พิชชาภา หน่อทอง 3/3/3/4 1:02:30.3 95 98
น.ส. จริยาวดี อุดมลาภ 4/4/4/5 1:05:19.0 96 98
น.ส. ปาริฉัตร บุญมณี 5/5/5/5 1:28:10.1 98 98
นาย ธนากร เงยไชย 3/3/3/2 57:32.6 93 97

 

รายการแข่งขันวันที่ 23 มกราคม 2567
Biathlon Men’s 7.5km  Sprint และ Biathlon Women’s 6km  Sprint

รายชื่อ Shooting เวลาที่ทำได้ ลำดับที่ นักกีฬาทั้งหมด
น.ส. พิชชาภา หน่อทอง 5/5 33:33.5 88 94
น.ส. จริยาวดี อุดมลาภ 5/3 33:30.2 87 94
น.ส. ปาริฉัตร บุญมณี 3/5 32:50.4 86 94
นาย ธนากร เงยไชย 1/5 33:27.9 96 96

*ธนากรยิงผิดเป้าจึงถูก ลงโทษหักคะแนนเวลาเยอะมาก

 

รายการแข่งขันวันที่ 20 มกราคม 2567  

Biathlon Women’s 10km Individual – 11.00 AM. 

Miss Phitchapha  Northong (Irene)

Miss Parichat  Bunmani (Oil)


Miss Jariyawadee Audomlap (New) 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

 

 

 

 

 

YOG24D-_BTH_C73A_BTHW10KMIS————FNL-000100–women

Biathlon Men’s 12.5km Individual – 2.00 PM. 

Mr. Thanakorn  Ngoeichai (Kla)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_BTH_C73A_BTHM12.5KMIS———-FNL-000100–

รายการแข่งขันวันที่ 23 มกราคม 2567  

Biathlon Men’s 7.5km  Sprint – 10.30 AM. 

Mr. Thanakorn  Ngoeichai (Kla)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_BTH_C73B_BTHM7.5KMSP———–FNL-000100–

Biathlon Women’s 6km  Sprint – 1.30 PM. 

Miss Phitchapha  Northong (Irene)
Miss Parichat  Bunmani (Oil)
Miss Jariyawadee Audomlap (New) 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_BTH_C73B_BTHW6KMSP————-FNL-000100–

 

Jariyawadee Audomlap THA in action in the Biathlon Women鈥檚 10km Individual at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Thomas Lovelock. Handout image supplied by OIS/IOC
Jariyawadee Audomlap THA ahead of Raya Adzhamova BUL during the Biathlon Women鈥檚 10km Individual at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Thomas Lovelock. Handout image supplied by OIS/IOC
Jariyawadee Audomlap THA ahead of Raya Adzhamova BUL during the Biathlon Women鈥檚 10km Individual at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Thomas Lovelock. Handout image supplied by OIS/IOC
Thanakorn Ngoeichai THA in action in the Biathlon Men鈥檚 12.5km Individual at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Thomas Lovelock. Handout image supplied by OIS/IOC
Parichat Bunmani THA in action during the Biathlon Women’s 10km Individual at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Saturday, 20th January 2024. ANOC/Luiza Moraes. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanakorn Ngoeichai THA in action during the Biathlon Men’s 7.5km Sprint at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 23rd January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanakorn Ngoeichai THA at the shooting during the Biathlon Men’s 7.5km Sprint at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 23rd January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.