การแข่งขัน Cross Country YOG 2024
published : 18 Jan 24 4:40 PM https://www.ssat.or.th/?p=5686


รายงานผลการแข่งขันกีฬา Ski Cross Country

รายการแข่งขันวันที่ 29 มกราคม 2567  Cross Country Skiing W/M Sprint F Qualification

รายชื่อ เวลาที่ทำได้ ลำดับที่ นักกีฬาทั้งหมด
นาย นราวิชญ์ สายสุข 3:38.20 63 79
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 3:48.47 72 79
น.ส. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 4:14.18 57 79
น.ส. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 4:39.17 66 79

รายการแข่งขันวันที่ 30 มกราคม 2567  Cross Country Skiing Women’s 7.5km. Classic

รายชื่อ เวลาที่ทำได้ ลำดับที่ นักกีฬาทั้งหมด
น.ส. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 30:03.0 61 78
น.ส. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 31:46.4 65 78

Cross Country Skiing Men’s 7.5km. Classic

รายชื่อ เวลาที่ทำได้ ลำดับที่ นักกีฬาทั้งหมด
นาย นราวิชญ์ สายสุข 25:52.6 69 78
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 26:31.2 71 78

รายการแข่งขันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 Cross Country Skiing Mixed Relay 4x5km (W+M)

รายชื่อ   เวลาที่ทำได้ +/-
น.ส. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Classic 21:02.2 +5:59.0
นาย นราวิชญ์ สายสุข Classic 16:08.6 +3:14.6
น.ส. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Free 17:42.5 +4:35.6
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Free 15:23.7 +3:45.0

ทำเวลารวมได้อันดับที่ 23 จาก 24 ทีม

 

รายการแข่งขันวันที่ 29 มกราคม 2567  

Cross Country Skiing W/M Sprint F Qualification – 10.30 AM. 

Miss Kingkan Duangjumpa (Kam)

Miss Kanyawat Limsamutchaikul (Cherry)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

 
YOG24D-_CCS_C73D3_CCSWSPRINT————————

 

Mr. Naravich Saisuk (Dodo)

Mr. Thanatip Bunrit (Joker)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_CCS_C73D3_CCSMSPRINT————————

รายการแข่งขันวันที่ 30 มกราคม 2567  

Cross Country Skiing Women’s 7.5km. Classic – 10.30 AM. 

Miss Kingkan Duangjumpa (Kam)
Miss Kanyawat Limsamutchaikul (Cherry)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_CCS_C73A_CCSW7.5KMIS———–FNL-000100–

Cross Country Skiing Men’s 7.5km. Classic – 01.00 PM.

Mr. Naravich Saisuk (Dodo)


Mr. Thanatip Bunrit (Joker)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_CCS_C73A_CCSM7.5KMIS———–FNL-000100–

รายการแข่งขันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  

Cross Country Skiing Mixed Relay 4x5km (W+M) – 10.30 AM. 

Miss Kingkan Duangjumpa (Kam)


Miss Kanyawat Limsamutchaikul (Cherry)


Mr. Naravich Saisuk (Dodo)
Mr. Thanatip Bunrit (Joker)

 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_CCS_C73C_CCSX4X5KM————-FNL-000100–

 

Bunrit Thanatip THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s Sprint Free at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Monday, 29th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Saisuk Naravich THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s Sprint Free at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Monday, 29th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kanyawat Limsamutchaikul THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s Sprint Free at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Monday, 29th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s Sprint Free at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Monday, 29th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kanyawat Limsamutchaikul THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanatip Bunrit THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanatip Bunrit THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Naravich Saisuk THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Naravich Saisuk THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanatip Bunrit THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanatip Bunrit THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kanyawat Limsamutchaikul THA in action during the Cross-Country Skiing Women’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Naravich Saisuk THA in action during the Cross-Country Skiing Men’s 7.5km Classic at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Tuesday, 30th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kingkan Duangjumpa THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Naravich Saisuk THA (22) in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Naravich Saisuk THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Naravich Saisuk THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Kanyawat Limsamutchaikul THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thanatip Bunrit THA in action during the Cross-Country Skiing Mixed 4 x 5km Relay at the Alpensia Biathlon Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Thursday, 1st February 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.